Apotheosis - Center Panel

Oil on Panel
2021
29″ x 48″